PLM voor de CxO

Digitalisatie....welke kant op met uw onderneming ?

Beheersen en ontsluiten van data is geen ‘nice to have’ meer, maar een ‘must have’.

De tijd van de CxO is kostbaar en wordt bepaald door activiteiten die benodigd zijn om de organisatie en de processen te kunnen besturen. In de bedrijfsdoelen is bepaald hoe naar de toekomst wordt gekeken en welke ambities het bedrijf heeft. De resultaten van de korte- of lange termijn bedrijfsdoelstellingen, de missie en visie, moeten meetbaar zijn.

HOE gaat u dat doen...... En daar gaat het nu precies om. Zorg voor de juiste key resources om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

End-to-end datamanagement is de fundering voor uw digitalisatiestrategie

Binnen de maakindustrie zijn partijen vaak nog wat behoudend wanneer het aankomt op digitalisering. Een groot deel van de industrie werkt nog met verschillende datasilo’s die niet met elkaar verbonden zijn. En dat terwijl juist in de huidige tijd het automatiseren van bedrijfsprocessen de efficiëntie van het bedrijf kan waarborgen en verbeteren. Bij de ontwikkeling van producten moet het businessmodel toenemend het uitgangspunt vormen. Hiervoor moet het businessmodel aan de ontwikkelactiviteiten in de verschillende afdelingen worden gekoppeld. Het resultaat is een volledig gedigitaliseerde procesketen.
Uw bent daardoor veel slagvaardiger. Ook niet onbelangrijk in deze tijd van bedrijfsspionage; uw IP is in PRO.FILE veilig.

Veel processen lijken digitaal te zijn, maar zijn het toch niet. Een proces is pas echt digitaal als de beschikbare informatie bewerkt en verwerkt kan worden.
Het is tegenwoordig niet gemakkelijk om vermeende digitale processen van echte te onderscheiden. Papierloos betekent niet per definitie digitaal.
Drie systemen zijn voor de digitalisering van essentieel belang: het ERP-systeem (met SCM, Business Intelligence en onderhoud) voor het koppelen van productie, finance, verkoop en service, de Office-systemen inclusief intranet, Portal en CRM en de PLM-software voor productontwikkeling en -beheer – de Product Data Backbone.

PRO.FILE biedt de oplossing: een centrale bron voor de opslag van gegevens binnen uw bedrijf.
PDM / PLM en volledige DMS in één systeem en zorgt ervoor dat kennis geborgd wordt, eenvoudig is op te vragen en voorkomt dat kennis verloren gaat. Alle afdelingen hebben centraal toegang tot dezelfde gegevens.

PRO.FILE toepassingsgebieden: