Projectbeheer

Meer controle over technische projecten en documenten

Beheers uw projecten en de hiermee verbonden documenten op basis van de geïntegreerde project- en documentstructuur. Rapporten en dashboards helpen u om de zwakke punten van uw projecten en processen te identificeren en deze actief te verbeteren.

Projectbeheer

PRO.CEED Projects Application Package

De PRO.CEED Projects Application Package geeft een organisatie inzicht in de voortgang van projecten en geeft projectteams de grip op alle lopende projecten. Het bied projectleiders direct operationele controle en monitoring van technische projecten en documenten.

PRO.FILE projectbeheer biedt grotere teamtevredenheid, volledige transparantie van alle activiteiten en snellere verwerking van taken. Projectleiders kunnen alle data en documenten van hun project vanuit vogelperspectief bekijken:

 • Projectplanningen
 • Notulen
 • Middelenplanningen
 • Calculaties
 • Correspondentie met klanten en leveranciers

Het beheer van een project houdt niet alleen een sluitende planning in maar ook integraal zicht op de actuele voortgang van het project in relatie tot de algehele planning. Duidelijkheid over wat de actuele status is van het project is cruciaal.

Met PRO.FILE legt u de informatiestromen, van projectcorrespondentie via e-mail tot en met as-built documentatie, vast.

 • U plant uw middelen met Microsoft Project en gebruikt PRO.CEED voor het bewaken, beheren en documenteren van de voortgang van uw projecten.
 • Uw projectleden beschikken aan het begin van hun taak altijd over de meest actuele documenten en gegevens.
 • PRO.CEED is voorzien van geïntegreerde dashboards en rapporten waarmee u op elk gewenst moment inzicht hebt in de status van alle projecten.
  Bestaande projectdocumenten dienen als templates voor nieuwe projecten en ook email verkeer wordt onderdeel van de project correspondentie. Het vastleggen van structuren, workflows en het beheersen van wijzigingen ondersteunen het projectteam in het organiseren en bewaken van het project.

Uw project- en procesmanagement is gestructureerd en transparant gekoppeld aan de processen voor productgegevens- en documentbeheer.

De meerwaarde van PRO.FILE met PRO.CEED:

 • Voorkomen van het ontbreken van projectdocumenten, e-mails of een duidelijke status.
 • Voorkomen van miscommunicatie dankzij de duidelijke relatie tussen de planning, uit te voeren taken en te leveren/ontvangen documenten.
 • Delen van documenten/tekeningen met klanten en toeleveranciers kost geen tijd of moeite meer.
 • De data is goed beschermd.
 • De project documenten en e-mails zijn altijd toegankelijk in de juiste (laatste) versie.
 • Dankzij PRO.CEED project en task management is een planning met taken als template te starten en is inzichtelijk met de ingebouwde Gantt chart.
 • Met PRO.FILE transmittals in combinatie met PROOM is data te ontsluiten naar partners via veilige projectruimtes.

Resultaat:

 • Projecten blijven 'Binnen de tijd' en ‘binnen de begroting’

Hoe werkt het?

Onder een hoofdproject kunnen eenvoudig deelprojecten worden aangemaakt waarmee een goed werkbare structuur in het project ontstaat. Op die manier kan het project op basis van milestones en/of disciplines worden gestructureerd. Een dergelijke projectstructuur kan ook als template dienen bij de start van een project. De gewenste projectcodering worden ook automatisch aangemaakt.

Vervolgens kunnen documenten zoals tekeningen, specificaties, contracten, kwaliteitsdocumenten en verzendlijsten worden opgeslagen en worden ze meteen gelinkt aan de projecten. Ook E-mail verkeer is een belangrijk onderdeel van de project correspondentie. Met de integratie in uw E-mail systeem kunt u een E-mail eenvoudig in het project op nemen.

Het vastleggen van structuren, workflows en het beheersen van wijzigingen en toekennen van project specifieke rollen van projectteamleden, helpen het project te organiseren en bewaken. Met PRO.FILE legt u als vanzelfsprekend de informatiestromen vast. Van project/order correspondentie via e-mail tot en met as-built documentatie.

Organiseren en plannen

Wat de taak ook mag zijn: de ontwikkeling van een nieuwe pomp, het samenstellen van een machine, de organisatie van een beurs of de lancering van een nieuw product, met PRO.FILE wordt het managen van alle projectwerkzaamheden en -informatie overzichtelijk en gestructureerd.

Voor elke groep documenten kunnen specifieke kenmerken worden toegekend, hierdoor zijn de documenten in een later stadium eenvoudig terug te vinden.

De PRO.FILE toepassingsgebieden