Wijzigingsbeheer

Integriteit en traceerbaarheid van documenten handhaven

Compliance en documentwijzigingsbeheer zijn essentiële pijlers om de integriteit van de organisatie en de kwaliteit van producten te waarborgen. Stuur het complete proces van wijzigingsverzoek tot wijzigingsmededeling. Elke stap wordt automatisch gedocumenteerd en gelogd.

Wijzigingsbeheer

PRO.FILE coördineert de wijzigingen aan en goedkeuring van documenten, CAD-modellen en tekeningen

PRO.FILE biedt een gestructureerd kader voor het beheren van productgegevens gedurende de hele levenscyclus. Alle data en documenten èn alle wijzigingen die daar in doorgevoerd worden beheerd in robuust één systeem. PRO.FILE zorgt ervoor dat aanpassingen systematisch worden beoordeeld, goedgekeurd en geïmplementeerd, waardoor de integriteit en traceerbaarheid van documenten worden gehandhaafd. De PRO.FILE Data Backbone stimuleert verantwoordingsplicht, transparantie en continue verbetering binnen uw organisatie.
Binnen PRO.FILE worden alle productgegevens, documenten, taken en procescontrole-informatie centraal beheerd. Als deadlines onder druk komen te staan, triggert een geïntegreerd escalatiemodel de proces- of projectverantwoordelijken. Via de cockpit ziet de gebruiker op elk moment de actuele status van een wijziging.

Meer informatie over wijzigingsbeheer

 • PRO.FILE coördineert de wijzigingen aan en goedkeuring van CAD-modellen , tekeningen en documenten.
 • PRO.FILE heeft intelligente wijzigings- en goedkeuringsmanagement functionaliteiten die workflows implementeert om wijzigingen nauwkeurig vast te leggen en te documenteren.
 • PRO.FILE biedt met Proces management en de Compliance functionaliteit maximale beveiliging van het proces, waarbij u de zekerheid heeft dat uw bedrijf voldoet aan de geldende voorschriften en normen.

Uw voordelen:

 • Ondersteuning voor het gehele levenscycles proces, minder wijzigingen en lagere foutpercentages.
 • Uw medewerkers maken altijd gebruik van up-to-date gegevens. Gebruik van oude versies wordt voorkomen.
 • Tijdrovende fouten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens in productie-en project -processen worden voorkomen
 • Wijzigingen worden navolgbaar afgehandeld en achteraf controleerbaar.
 • Er is grip op het gehele proces.
 • Het aantal fouten verminderd aanzienlijk .

Het wijzigingsproces volgens Engineering Change methodieken (ECN/ECR/ECO) krijgt met PRO.FILE vorm.
Het voordeel voor de hele organisatie is dat aanpassingen en wijzigingen op alle afdelingen kunnen worden geïnitieerd en daardoor ook daadwerkelijk een vervolg krijgen. Door gebruik van versies, revisies en statussen worden veranderingen aan onderdelen en producten bijgehouden. Hierbij kan, afhankelijk van de behoefte, de geschiedenis (audit trail) van de gegevens uitgebreid worden bijgehouden; wie heeft wanneer en om welke reden een bepaalde wijziging uitgevoerd. Naderhand is, via rapportage, altijd te zien welke ontwikkeling een product heeft doorgemaakt. Op deze wijze wordt kennis vastgelegd en kunnen tijdelijke krachten of nieuwe medewerkers profiteren van deze beschikbare kennis.

De toegevoegde waarde van PRO.FILE:

 • Processen met flows voor ECR, ECO en ECN documenteert iedere wijzigingstap.
 • PRO.FILE versie en revisiebeheer zorgt voor correcte en actuele gegevens in het hele proces.
 • PRO.FILE procesmanagement en PRO.FILE Compliance dragen zorgen voor een geborgde procesafloop.
 • PRO.FILE ondersteunt de gehele levenscyclus (PLM)!

De PRO.FILE toepassingsgebieden

Heeft u vragen, wilt u advies of meer informatie over PRO.FILE?

Neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst,

Met onze succesvolle aanpak zorgen wij voor het optimale rendement van PRO.FILE bij haar klanten. Met meer dan 100.000 werkplekken behoort PRO.FILE inmiddels tot de toonaangevende DMS/PLM systemen in het MKB en groter Middenbedrijf.

Contact