DEMACO

"Totale procesbeheersing is een must voor projectenbedrijf Demaco"
  • internationaal
  • machinebouw
  • Benelux

Totale procesbeheersing is een must voor projectenbedrijf DEMACO. Vandaar dat de specialist in koudetechnologie (cryogenie) gestaag stappen maakt in automatisering. Onder andere door de uitbreidingsmogelijkheden van hun PLM-software – PRO.FILE – verder uit te nutten. ‘Onze ambitie is zoveel mogelijk naar paperless te gaan’, vertelt manager engineering & procurement Marco Roos. En om van engineering-to-order naar configure-to-order te transformeren.
Demaco zag het grotere plaatje en is PRO.FILE stapsgewijs bedrijfsbreed gaan uitrollen

Over de invoering van PRO.FILE en het doel voor ogen

In een wereld met complexe producten en systemen, turnkeyprojecten en een altijd-weer-net-iets-andere klantvraag is een stevig IT-fundament onontbeerlijk. Een paar jaar geleden heeft DEMACO het hele serverpark vernieuwd, alle werkstations
geüpgraded en het CAD-systeem voor 2D- en 3D-tekeningen (Solid Edge) geïntegreerd met het PLM-platform, PRO.FILE. Aanvankelijk gebruikte DEMACO PRO.FILE alleen voor het beheer van 3D-modellen en 2D-productietekeningen; een engineering-feestje. Maar door ook het documentenbeheer erin te brengen, is PRO.FILE gaandeweg de lijm tussen alle disciplines geworden: medewerkers van Verkoop tot en met Service werken er nu mee. De PRO.FILE mogelijkheden worden ook ingezet bij het ondersteunen van modularisatie en standaardisatie en de slag van eto naar cto te faciliteren. DEMACO doorgronde wat PLM-software voor meerwaarde kan bieden – vooral als die door alle disciplines wordt benut - en zette gaandeweg stappen om die kansen uit te nutten. Het begint altijd daar waar de ergste pijn zit maar Demaco zag het grotere plaatje en heeft PRO.FILE stapsgewijs bedrijfsbreed uitgerold van product data backbone naar digitalisatieplatform.
Het uitbannen van de handmatige stap om het huidige ERP-systeem na vernieuwing te koppelen met PRO.FILE en daarmee de stuklijsten en Solid Edge-data, is nog zo’n verbetering. Verder is er een eerste opzet om ook processen in de PRO.CEED-module van PRO.FILE te kunnen zetten en integreert DEMACO het e-mailverkeer bedrijfsbreed door bijlagen te linken aan projecten
in PRO.FILE. Zodat iedereen altijd dezelfde bijlage heeft vanuit één bron, die zonder tijdverspilling is op te zoeken en waarvan zeker is dat het de single source of truth is. Verdere stappen in organisatie-optimalisatie en IT-automatisering liggen in het verschiet.

DEMACO

Demaco is de vooraanstaande kennis gedreven cryogeen infrastructuur partner voor de industriële gas bedrijven, wetenschappelijke instituten en EP&C contractors wereldwijd. De cryogene specialisten, Cryogeniuses, adviseren, ontwerpen, ontwikkelen, produceren, testen en installeren klant specifieke vacuüm geïsoleerde oplossingen binnen het werkveld van Demaco; cryogenie. Cryogene techniek. Een zeer gespecialiseerd kennisgebied. Het is de techniek die zich bezighoudt met extreem lage temperaturen (-160 graden celsius en lager) waarbij vloeibare industriële gassen als koelmiddel worden gebruikt. En dat gaat hand in hand met hoogvacuüm. Want cryogene techniek vraagt nou eenmaal om extreme isolatie en hoogvacuümtechniek maakt dat mogelijk.

Manager engineering & procurement Marco Roos;
DEMACO investeert fors in automatisering en QRM; PLM Xpert is daar partner in

Ook relevant: