Processen

PRO.CEED beheerst en documenteert de uitvoering van processen

Organisaties hebben vaak te maken met een groot aantal processen en dat er veel verschillende taken binnen een proces uitgevoerd worden. Processen die iedereen kent zijn het aanvragen van een offerte, het aanvragen of vernieuwen van een certificaat of vergunning, een serviceaanvraag of, op productontwikkelingsniveau, een wijzigingsaanvraag die leidt tot een product aanpassing. Al deze processen in ons dagelijks werk zijn te vertalen naar repeterende en vast omlijnde stappen en structuren waardoor deze processen zich uitstekend lenen voor automatisering. Processen op basis van IT-systemen zijn betrouwbaarder en sneller. Ze zijn vooral zinvol bij processen met veel deelnemers, bij steeds terugkerende stappen of wanneer naleving van wetten en regels verplicht is.
Met PRO.CEED start en documenteert u deze processen en voegt u voor elke taak de vereiste gegevens en documenten toe.

Workflow & Process management

Zet de processen en procedures in uw organisatie om in beheersbare workflows en gereguleerde processtappen

Met PRO.FILE Procesmanagement is het mogelijk om frequent voorkomende processen te stroomlijnen en te automatiseren. Waarom processen automatiseren?
Waar veel bedrijven tegenaan lopen zijn vertragingen in communicatie tussen werknemers en tussen afdelingen met als gevolg dat de doorlooptijd van een taak te lang is en dat deadlines niet gehaald worden. Taken worden vaak aangemaakt in MS Outlook en er is hierbij geen mogelijkheid om taken te delegeren, escalaties toe te kennen of documenten onderdeel te maken van een project. Het is echter essentieel dat de benodigde documenten bij een taak, op het geplande tijdstip, beschikbaar zijn om te voorkomen dat zoeken veel tijd in beslag neemt.

Met PRO.FILE beheert en documenteert u al uw bedrijfsprocessen. Met PRO.FILE Proces management heeft u toegang tot alle sjablonen, formulieren, inkomende documenten en CAD- modellen die u nodig heeft bij het begin van een proces. Alle data is vanaf het begin tot het eind van het proces direct beschikbaar en met de Escalatie Management functionaliteit blijft er geen taak onvoltooid.
PRO.FILE Proces Management geeft u grip op uw bedrijfsprocessen en maakt het makkleijk om te voldoen aan geldende voorschriften en normen.

PRO.FILE Proces Management geeft u overzicht omdat alle processen in kaart zijn gebracht.

  • U beschrijft met Microsoft Visio uw processen door stap voor stap alle parallelle en/of opeenvolgende taken vast te leggen waardoor het voor de gebruiker makkelijker is om de logisitiek van het proces te volgen
  • Met PRO.CEED start en documenteert u deze processen en voegt u voor elke taak de vereiste gegevens en documenten toe. Na voltooing van het proces ontvangt u de definitieve versies van de documenten en de deliverables.
  • Met de geïntegreerde dashboards bewaakt u de status van elk proces en kunt u ingrijpen bij vertragingen of onderbrekingen.
  • Uw voordelen : transparantie in uw bedrijfsprocessen en in voorschriften, normen en wet-en regelgeving, verbetering van de levertijden in uw projecten, de mogelijkheid om gereglementeerde markten te bedienen.

De meerwaarde van PRO.FILE

  • PRO.FILE Procesmanagement controleert en beveiligt processtappen.
  • PRO.FILE Compliance ondersteunt bedrijven bij de naleving van dwingende voorschriften.
  • PRO.FILE escalatiebeheer wijst op mogelijk overschrijden van de planning.
  • PRO.FILE slaat automatisch alle project-relevante documenten op en assisteert bij het uitleveren.

Resultaten:

  • U kunt voldoen aan kwaliteitseisen in gereguleerde markten
  • Er is meer transparantie en naleving van de planning in projecten.

Meer weten?
Maak uitgebreid kennis met Team PLM Xpert

Neem contact met ons op

Meer oplossingsrichtingen binnen PRO.FILE:

Powered by: