Levenscyclus

PRO.FILE Product Lifecycle Management; PLM processen beheersen en automatiseren

Het succes van uw onderneming wordt grotendeels bepaald door de bijdrage die projecten en processen leveren aan de winstgevendheid van het bedrijf.
PRO.FILE is de no-nonsense oplossing voor het Product Lifecycle Management (PLM) proces voor industriële organisaties en biedt een bedrijfsbrede oplossing voor het beheer van productdata over de hele levenscyslus van het product (van ontwerp tot end-of-life). PDM, PLM, DMStec en archiveren in één systeem dat al uw ontwerp- en productgegevens indeelt op basis van uw eigen productstructuur en waarbinnen u zelf regelt op welke manier u uw documenten beheert en beheerst. De basisonderdelen zijn een elektronische vault/ database voor het opslaan van alle product data, productstructuren en stuklijsten en engineeringsdata (CAD). De toegang tot de data in het verloopt via een Grafische User Interface (GUI) en wordt beveiligd en gecontroleerd via gebruikersrechten. Door middel van het toekennen van digitale lifecycles/workflows wordt de status van de data vastgelegd en wordt per document bepaald wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld of het toegestaan is om een revisie te maken of een wijziging in de data uit te voeren. Omdat alle informatie in een database wordt opgeslagen is het terugvinden van data en hergebruik van onderdelen steeds vaker en doeltreffender toe te passen.

Reduceren van data diversiteit

Dezelfde data voor iedereen. Medewerkers van verschillende afdelingen en met verschillende functies zien allemaal dezelfde data.

Als onderdelen en documenten niet in een keer kunnen worden gevonden moeten ze worden 'herontworpen' met een hoge inspanning en dito uitgaven. Uniforme gegevens zijn essentieel voor een naadloos, foutloos proces en dragen bij aan een duidelijke kostenvermindering. Dit is vooral van belang wanneer er bedrijfslocaties zijn in verschillende landen. PRO.FILE stuurt artikelstamgegevens automatisch van engineering naar werkvoorbereiding, productie en inkoop. Andersom ontvangt engineering informatie over standaardartikelen en artikelen die de voorkeur van inkoop hebben. De PDM-software vergelijkt automatisch de benamingen en eigenschappen van artikelen. Zo wordt voorkomen dat werkvoorbereiding en productie onderdelen en assemblages verschillende namen geven. Het resultaat is zuiver en uniform. Het synchroniseren van artikelstamgegevens vormt een belangrijk aspect van de integratie van ERP en PDM.

De meerwaarde van PRO.FILE:

  • Zoekfuncties, visualisatie en overzichtelijk weergave van zoek resultaten maakt het vinden van de juiste informatie makkelijker.
  • De PRO.FILE grafische gebruikersschermen, referentielijsten en berichten zijn meertalig. Iedere gebruiker vindt de resultaten in de moedertaal.
  • Met PRO.FILE is data te ordenen en classificeren met maximale transparantie en toegankelijkheid tot gevolg.
  • Een reductie van verscheidenheid aan onderdelen leidt tot besparingen op het vlak van voorraad, data beheer en onderhoud / service.

Meer oplossingsrichtingen binnen PRO.FILE:

Powered by: