Levenscyclus

PRO.FILE Product Lifecycle Management; PLM processen beheersen en automatiseren

Het succes van uw onderneming wordt grotendeels bepaald door de bijdrage die projecten en processen leveren aan de winstgevendheid van het bedrijf.
PRO.FILE is de no-nonsense oplossing voor het Product Lifecycle Management (PLM) proces voor industriële organisaties en biedt een bedrijfsbrede oplossing voor het beheer van productdata over de hele levenscyslus van het product (van ontwerp tot end-of-life). PDM, PLM, DMStec en archiveren in één systeem dat al uw ontwerp- en productgegevens indeelt op basis van uw eigen productstructuur en waarbinnen u zelf regelt op welke manier u uw documenten beheert en beheerst. De basisonderdelen zijn een elektronische vault/ database voor het opslaan van alle product data, productstructuren en stuklijsten en engineeringsdata (CAD). De toegang tot de data in het verloopt via een Grafische User Interface (GUI) en wordt beveiligd en gecontroleerd via gebruikersrechten. Door middel van het toekennen van digitale lifecycles/workflows wordt de status van de data vastgelegd en wordt per document bepaald wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld of het toegestaan is om een revisie te maken of een wijziging in de data uit te voeren. Omdat alle informatie in een database wordt opgeslagen is het terugvinden van data en hergebruik van onderdelen steeds vaker en doeltreffender toe te passen.

Autorisatie & Controle

Toegangsrechten voor gebruikers en gebruikersgroepen. De juiste data en documenten accuraat en direct beschikbaar voor specifieke PRO.FILE gebruikers.

PRO.FILE biedt de mogelijkheid tot het integraal structuren en organiseren van projecten en de daarbij behorende documentstromen en planning. Dit resulteert in een logische structuur van groepen met, de voor die groepen, specifieke documenten.

Bedrijven staan steeds meer voor de uitdaging om, zowel intern tussen afdelingen als in diverse samenwerkingsverbanden, grote hoeveelheden data en documenten in projecten met anderen te delen. Deze data en documenten moeten vervolgens accuraat en direct beschikbaar zijn. Beveiliging van en duidelijkheid over de toegang tot de data en documenten is daarbij van belang evenals vastlegging van wie wat en wanneer met deze informatie heeft gedaan.

De meerwaarde van PRO.FILE:

  • Efficiënte ontwerpprocessen vereisen een werkwijze ter ondersteuning van procedures. PRO.FILE zorgt ervoor dat duidelijk is wie/wat kan doorvoeren.
  • Alle kennis van het bedrijf zit in de CAD-modellen en andere documenten. PRO.FILE voorkomt ongeautoriseerde toegang hiertoe.
  • Een engineer kan toestemming hebben om iets te wijzigen in project X, echter kan niet zomaar iets doen in project Y.
  • De PRO.FILE gebruiker bepaald administratief de toegangsrechten voor gebruikers en gebruikersgroepen.
  • PRO.FILE status van netwerken definieren toegangsrechten (lezen, wijzigen, verwijderen) voor document types.
  • Met PRO.FILE project rollen zijn permissies te geven voor toegang tot gegevens en project specifieke data en documenten.

Resultaten:

  • Betrouwbare data kwaliteit
  • Vermindering van het risico op diefstal van data
  • Hoge transparantie op het vlak van autorisatie

Meer oplossingsrichtingen binnen PRO.FILE:

Powered by: