Levenscyclus

PRO.FILE Product Lifecycle Management; PLM processen beheersen en automatiseren

Het succes van uw onderneming wordt grotendeels bepaald door de bijdrage die projecten en processen leveren aan de winstgevendheid van het bedrijf.
PRO.FILE is de no-nonsense oplossing voor het Product Lifecycle Management (PLM) proces voor industriële organisaties en biedt een bedrijfsbrede oplossing voor het beheer van productdata over de hele levenscyslus van het product (van ontwerp tot end-of-life). PDM, PLM, DMStec en archiveren in één systeem dat al uw ontwerp- en productgegevens indeelt op basis van uw eigen productstructuur en waarbinnen u zelf regelt op welke manier u uw documenten beheert en beheerst. De basisonderdelen zijn een elektronische vault/ database voor het opslaan van alle product data, productstructuren en stuklijsten en engineeringsdata (CAD). De toegang tot de data in het verloopt via een Grafische User Interface (GUI) en wordt beveiligd en gecontroleerd via gebruikersrechten. Door middel van het toekennen van digitale lifecycles/workflows wordt de status van de data vastgelegd en wordt per document bepaald wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld of het toegestaan is om een revisie te maken of een wijziging in de data uit te voeren. Omdat alle informatie in een database wordt opgeslagen is het terugvinden van data en hergebruik van onderdelen steeds vaker en doeltreffender toe te passen.

Import XL - Snel en automatisch inbrengen van externe data

Bedrijven ontvangen vaak data van derden zoals stuklijsten of tekeningen waar het van groot belang is dat deze op een gestructuurde manier gedocumenteerd worden in PRO. FILE. Handmatige invoer van deze gegevens vergt veel tijd en discipline. Speciaal voor dit doeleinde heeft PLM Xpert de Import XL ontwikkeld om documenten, stuklijsten en projecten automatisch in te voeren in PRO.FILE.

Bedrijven hebben te maken met veel tijdsdruk bij de implementatie van een product data management systeem zoals PRO.FILE. Nieuwe orders vragen om een overzichtelijke en gestructureerde manier van werken maar geven ook weinig tijd om over te schakelen naar een nieuw systeem. Met de Import XL kunnen documenten, productstructuren en projecten automatisch worden ingevoerd in PRO.FILE.

De Import XL is specifiek ontworpen voor het importeren van bestanden en PRO.FILE objecten in PRO.FILE uit een Microsoft Excel file. De Microsoft Excel file bevat metadata over de betreffende objecten zoals classificatie, beschrijving en de bestandslocatie volgens een bepaalde opmaak. Een nieuwe import met behulp van de Import XL resulteert als zoals gewenst in een structuur in PRO.FILE met de bijbehorende bestanden.

Wat als u veel productgegevens, structuren en documenten in Excel-sheets heeft en u deze in PRO.FILE beschikbaar wilt hebben?
Import XL biedt een snelle en eenvoudige manier om bestanden en PRO.FILE-objecten in 3 eenvoudige stappen te importeren.

  1. Instellingen: stel het Excel-bestand in en kies of bestaande bestanden moeten worden overschreven of in versies moeten worden omgezet.

  2. Mapping: Schrijf de metadata naar de PRO.FILE-velden. Met Import XL is het mogelijk om automatisch structuur aan te brengen tussen projecten, documenten en onderdelen. Import XL controleert of er al objecten bestaan en overschrijft of versioneert het object naar wens.

  3. Start de import: het verloop van de import wordt getoond. Na het importeren toont PRO.FILE de nieuw gemaakte objecten en de vooraf gedefinieerde structuur zoals in de Excel. Het gebruik van Import XL bespaart tijd en vermindert de kans dat fouten de objecten handmatig creëren.

Bekijk hier de video over de werking van de Import XL:

Meer oplossingsrichtingen binnen PRO.FILE:

Advies nodig? Neem contact op