Hydrauvision

"You need PLM to properly manage exponential growth of data, which cannot be done via the conventional explorer"

Hydrauvision achieves time and quality gains with PRO.FILE PLM and PLM is also a powerful tool for traceability and servitization.

Hydrauvision develops and builds advanced drive systems. In order to properly manage the associated thousands of design files and make them easy to find, it started implementing PRO.FILE in 2020.

About the implementation of PRO.FILE and its purpose

Hydrauvision had a clear goal in mind when the selection project for a PLM system was started two years ago; booking time and quality gains for products and processes.

Hydrauvision develops complex products and the amount of data grew exponentially at Engineering alone. Adri Overbeeke, Engineering Manager at Hydrauvision: 'To properly manage exponential growth of data, you need PLM, which cannot be done via the conventional explorer'. The choice was made for PRO.FILE PLM

Although Hydrauvision was full of orders, the company used the Corona year 2020 to enter and classify components, modules and products in PRO.FILE. PRO.FILE now helps to complete orders on the basis of Configure To Order as much as possible, despite the fact that our projects involve a lot of customer-specific engineering (#ETO) due to the application of our products in specific and special situations within the Offshore, for example.

PLM at Hydrauvision - Videocast & Podcast

Available: Videocast & Podcast of the interview by Martin van Zaalen with Adri Overbeeke and Rogier Geleijn of Hydrauvision and Hugo Botter of PLM Xpert Watch the trailer !

Lees het artikel ( bron LINK Magazine -2 / 2022 )

De onderwerpen tijdens dit interview:

  • Hydrauvision uit Schoondijke, inmiddels ervaringsdeskundige in PLM
  • Hoe Hydrauvision de afgeleide materialen en stuklijsten, contractinformatie, technisch constructiedossiers in PLM beheert en inzichtelijk maakt voor de gehele organsiatie
  • Groei in modularisatie & standaardisatie bij Hydrauvision; verder bouwen op basis van de kennis en kunde die in huis is en dit borgen in PLM.
  • PLM faciliteert Hydrauvison in het werken volgens model based design; de productie werkt daardoor nagenoeg papierloos.
  • PLM heeft veel potentie voor de gehele organisatie
  • What are the lessons learned
  • Succesvolle vervolgstappen maken met PLM richting taakgestuurd werken met milestones in processen en projecten, Document Control ter ondersteuning van de documentuitwisseling met subcontractors en klanten en hydraulic-, electrical- en software-engineering nog verder laten aansluiten.

Aanvraag voor toegang tot whitepaper, handout of replay webinar video

Aanvraagformulier informatie Perspectix Sales-/Productconfigurator

Contact informatie

Welke content wilt u raadplegen?

AVG

Door de informatie en de diensten op PLMXpert.nl te gebruiken gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden hierin opgenomen.

Interview door Martin van Zaalen met Adri Overbeeke, Rogier Geleijn van Hydrauvision en Hugo Botter van PLM Xpert