Processen

PRO.CEED beheerst en documenteert de uitvoering van processen

Organisaties hebben vaak te maken met een groot aantal processen en dat er veel verschillende taken binnen een proces uitgevoerd worden. Processen die iedereen kent zijn het aanvragen van een offerte, het aanvragen of vernieuwen van een certificaat of vergunning, een serviceaanvraag of, op productontwikkelingsniveau, een wijzigingsaanvraag die leidt tot een product aanpassing. Al deze processen in ons dagelijks werk zijn te vertalen naar repeterende en vast omlijnde stappen en structuren waardoor deze processen zich uitstekend lenen voor automatisering. Processen op basis van IT-systemen zijn betrouwbaarder en sneller. Ze zijn vooral zinvol bij processen met veel deelnemers, bij steeds terugkerende stappen of wanneer naleving van wetten en regels verplicht is.
Met PRO.CEED start en documenteert u deze processen en voegt u voor elke taak de vereiste gegevens en documenten toe.

Wijzigingsbeheer

PRO.FILE coördineert de wijzigingen aan en goedkeuring van CAD-modellen , tekeningen en documenten

Bij ontwikkelprojecten is het vrij normaal dat er op korte termijn nog iets veranderd moet worden. Dit kan zelfs de nauwkeurigste calculatie en de beste planning overhoop gooien. Bij handmatige veranderingsprocessen kan de wijziging nogal wat tijd in beslag nemen. Taakmappen bieden hier uitkomst. Zij automatiseren alle processen voor het beheer van de productlevenscyclus. Afwijkingen worden automatisch door het systeem gemeld en de gebruiker ziet op elk moment wat de status van een verandering is. Stappen in het veranderingsproces, zoals het versturen van documenten of het genereren van een impactmatrix (gevolgen van de verandering) kunnen ook weer geautomatiseerd worden. De werkelijke veranderingskosten zijn zo in een handomdraai inzichtelijk.

 • PRO.FILE coördineert de wijzigingen aan en goedkeuring van CAD-modellen , tekeningen en documenten.
 • PRO.FILE heeft intelligente wijzigings- en goedkeuringsmanagement functionaliteiten die workflows implementeert om wijzigingen nauwkeurig vast te leggen en te documenteren.
 • PRO.FILE biedt met Proces management en de Compliance functionaliteit maximale beveiliging van het proces, waarbij u de zekerheid heeft dat uw bedrijf voldoet aan de geldende voorschriften en normen.

Uw voordelen:

 • Ondersteuning voor het gehele levenscycles proces, minder wijzigingen en lagere foutpercentages.
 • Uw medewerkers maken altijd gebruik van up-to-date gegevens. Gebruik van oude versies wordt voorkomen.
 • Tijdrovende fouten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens in productie-en project -processen worden voorkomen
 • Wijzigingen worden navolgbaar afgehandeld en achteraf controleerbaar.
 • Er is grip op het gehele proces.
 • Het aantal fouten verminderd aanzienlijk .

Het wijzigingsproces volgens Engineering Change methodieken (ECN/ECR/ECO) krijgt met PRO.FILE vorm.
Het voordeel voor de hele organisatie is dat aanpassingen en wijzigingen op alle afdelingen kunnen worden geïnitieerd en daardoor ook daadwerkelijk een vervolg krijgen. Door gebruik van versies, revisies en statussen worden veranderingen aan onderdelen en producten bijgehouden. Hierbij kan, afhankelijk van de behoefte, de geschiedenis (audit trail) van de gegevens uitgebreid worden bijgehouden; wie heeft wanneer en om welke reden een bepaalde wijziging uitgevoerd. Naderhand is, via rapportage, altijd te zien welke ontwikkeling een product heeft doorgemaakt. Op deze wijze wordt kennis vastgelegd en kunnen tijdelijke krachten of nieuwe medewerkers profiteren van deze beschikbare kennis.

De toegevoegde waarde van PRO.FILE:

 • Processen met flows voor ECR, ECO en ECN documenteert iedere wijzigingstap.
 • PRO.FILE versie en revisiebeheer zorgt voor correcte en actuele gegevens in het hele proces.
 • PRO.FILE procesmanagement en PRO.FILE Compliance dragen zorgen voor een geborgde procesafloop.
 • PRO.FILE ondersteunt de gehele levenscyclus (PLM)!

Meer weten?
Maak uitgebreid kennis met Team PLM Xpert

Neem contact met ons op

Meer oplossingsrichtingen binnen PRO.FILE:

Powered by: