Processen

PRO.CEED beheerst en documenteert de uitvoering van processen

Organisaties hebben vaak te maken met een groot aantal processen en dat er veel verschillende taken binnen een proces uitgevoerd worden. Processen die iedereen kent zijn het aanvragen van een offerte, het aanvragen of vernieuwen van een certificaat of vergunning, een serviceaanvraag of, op productontwikkelingsniveau, een wijzigingsaanvraag die leidt tot een product aanpassing. Al deze processen in ons dagelijks werk zijn te vertalen naar repeterende en vast omlijnde stappen en structuren waardoor deze processen zich uitstekend lenen voor automatisering. Processen op basis van IT-systemen zijn betrouwbaarder en sneller. Ze zijn vooral zinvol bij processen met veel deelnemers, bij steeds terugkerende stappen of wanneer naleving van wetten en regels verplicht is.
Met PRO.CEED start en documenteert u deze processen en voegt u voor elke taak de vereiste gegevens en documenten toe.

Compliance

PRO.FILE Compliance verzekert naleving van voorschriften, normen en wet-en regelgeving binnen uw processen

Uw processen zullen altijd in volledige overeenstemming met de specificaties van de klant en de eisen van marktsegmenten verlopen. PRO.FILE Compliance geeft transparantie en maakt het onmogelijk om voorschriften, normen en wet-en regelgeving te negeren of te vergeten. PRO.FILE is de Data Management-oplossing die uw gevoelige en confindentiële informatie zoals constructietekeningen en ontwikkelings- en ontwerpgegevens beschermd door opslag in de data kluis.

Uw voordelen: transparantie in de geldende voorschriften, normen en wet-en regelgeving, verbetering van de levertijden in uw projecten, de mogelijkheid om gereglementeerde markten te bedienen.

De uitdagingen:

 • Klanten eisen de naleving van regelgeving en normen.
 • De toegang tot gereguleerde marktsegmenten vereist de naleving van specifieke voorschriften. Keuringsinstanties controleren hier op.
 • Analyse mogelijkheden om tot verbetering van producten te komen en vervolgens de juiste maatregelen te nemen zijn niet aanwezig en verloopt moeizaam.
 • Vertragingen in processen moet vroegtijdig worden erkend, zodat de planning van opleverpunten en ‘milestones’ niet in gevaar te brengen.

De oplossingen:

 • PRO.FILE Procesmanagement beheert en controleert processtappen volgens vastgelegde methodieken als APQP en PPAP.
 • PRO.FILE Compliance ondersteunt bedrijven bij de naleving van dwingende voorschriften volgens analysemethodes als FMEA en 8D.
 • PRO.FILE escalatiebeheer wijst op (potentiële) overschrijding van planningsdata en voorziet in toewijzing aan vervangende medewerkers.
 • PRO.FILE Security biedt uitgebreide bescherming van zowel uw gegevens en documenten als die van uw klanten. U kunt smart cards , wachtwoorden en authorisaties gebruiken om uw computer en gegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang.
 • Met de User Management functionailteit van PRO.FILE kunt u gemakkelijk toegangs controle beheren en individuele gebruikers of gebruikersgroepen definiëren.
 • U kunt ook kiezen om een PRO.FILE Status Netwerk te gebruiken om te bepalen wanneer geselecteerde documenten en gegevens kunnen worden gelezen, gewijzigd of verwijderd.

De resultaten:

 • Hogere klantenbinding door het beter acteren in gereguleerde markten
 • Meer transparantie en naleving van planningen in projecten
 • Door middel van traceerbaarheid , re-authenticatie en digitale handtekeningen kunt u voldoen aan de eisen van uw klanten met betrekking tot de bescherming van de gegevens en documenten
 • Betere beveiliging en betrouware preventie tegen gevensverlies
 • Betere procesbeheersing en minder proces risico’s.

Meer weten?
Maak uitgebreid kennis met Team PLM Xpert

Neem contact met ons op
PLM Xpert - We are your PRO.FILE Competence Center

Meer oplossingsrichtingen binnen PRO.FILE:

Powered by: