Documentenstroom

Als dubbele versies van documenten zijn uitgesloten dan is er één bron, één waarheid.

Omdat het aantal digitale documenten binnen bedrijven explosief toeneemt, is goed documentbeheer belangrijk. Veel bedrijven gebruiken nog steeds de mappenstructuur van Microsoft Windows om projectdocumentatie te beheersen. Er kleven echter allerlei nadelen aan deze klassieke manier van archiveren. Structuren moeten handmatig worden opgebouwd en beheerd. Dit kost veel tijd en is foutgevoelig. Vaak onstaan er problemen bij het zoeken omdat documenten per ongeluk in de verkeerde map worden opgeslagen of in meerdere versies bestaan. Welk document is dan het meest actuele? Wijzigingsconflicten of activiteiten op basis van verouderde informatie kunnen processen ernstig in de war sturen. Wij helpen u om, met de inzet van PRO.FILE, een stap te zetten naar volledige digitalisatie van uw document- en email stromen.
Neem contact met ons op

Document Management en DMStec

Document Management bundelt documenten uit verschillende afdelingen en houdt deze documenten compleet en up-to-date

Technische documenten vormen een integraal onderdeel van uw producten. Het is daarom essentieel om ze op één plek samen met uw productgegevens te beheren. Er ontstaat zo een levenscyclusmap die alle gegevens van een specifiek product bevat en die het product gedurende zijn levenscyclus begeleidt. Een typisch voordeel van een levenscyclusmap is dat alle afdelingen centraal toegang hebben tot één en dezelfde gegevens. U kunt de schermen zelfs individueel aanpassen aan de behoeften van de verschillende afdelingen. Het voordeel is dat alle documenten maar één keer worden opgeslagen, waardoor dubbele versies zijn uitgesloten.

Voor die bedrijven in de Maakindustrie die complexe technische producten produceren is DMStec hét antwoord voor succesvol documentbeheer. De aanpak is namelijk gebaseerd op de structuur van een product.
De structuren van een product, een installatie of een project worden geheel los van de documenten opgebouwd. Vervolgens kunnen de documenten in deze structuren worden ondergebracht. Als er iets aan een document wordt gewijzigd, gebeurt dat op één centrale plek. Op andere plaatsen in het systeem wordt dan naar deze ene wijziging verwezen.
DMStec helpt u gegevens eenvoudig en systematisch te beheren. U beschikt altijd over de meest actuele informatie en voldoet aan alle geldende regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoudsmaatregelen, technische voorschriften of goedkeuringsprocessen. DMStec verbetert ook de samenwerking met klanten en machineoperators, omdat u ze precies de levenscyclusmappen of machinemappen kunt geven die ze nodig hebben.
Meer over PRO.FILE & DMStec leest u op de PRO.FILE PLM website
Neem contact met ons op

PLM Xpert oplossingsrichtingen:

Advies nodig? Neem contact op