Projecten, rollen en gebruikers

PRO.FILE biedt de mogelijkheid tot het integraal structuren en organiseren van projecten en de daarbij behorende documentstromen en planning. Dit resulteert in een logische structuur van groepen met bijbehorende documenten.

Bedrijven staan steeds meer voor de uitdaging om zowel intern, tussen afdelingen, als in diverse samenwerkingsverbanden grote hoeveelheden data en documenten in projecten met anderen te delen. Deze data en documenten moeten vervolgens accuraat en direct beschikbaar zijn. Beveiliging van en duidelijkheid over de toegang tot de data en documenten is daarbij van belang evenals vastlegging van wie wat en wanneer met deze informatie heeft gedaan.