Projectbeheer

Projectmanagers hebben te maken met een stroom van documenten en data binnen een project die vaak heel groot en divers is. Het beheer van het project houdt niet alleen een sluitende planning in maar ook integraal zicht op de actuele voortgang van het project in relatie tot de algehele planning. Duidelijkheid over wat de actuele status van het project is cruciaal.

toolbar_MSProject

Hoe het werkt

Onder een hoofdproject kunnen eenvoudig deelprojecten worden aangemaakt waarmee een goed werkbare structuur in het project ontstaat. Op die manier kan het project op basis van milestones en/of disciplines worden gestructureerd. Een dergelijke projectstructuur kan ook als template dienen bij de start van een project. De gewenste projectcodering worden ook automatisch aangemaakt.

Vervolgens kunnen documenten zoals tekeningen, specificaties, contracten, kwaliteitsdocumenten en verzendlijsten worden opgeslagen en worden ze meteen gelinkt aan de projecten. Ook E-mail verkeer is een belangrijk onderdeel van de project correspondentie. Met de integratie in uw E-mail systeem kunt u een E-mail eenvoudig in het project op nemen.

Het vastleggen van structuren, workflows en het beheersen van wijzigingen en toekennen van project specifieke rollen van projectteamleden, helpen het project te organiseren en bewaken. Met PRO.FILE legt u als vanzelfsprekend de informatiestromen vast. Van project/order correspondentie via e-mail tot en met as-built documentatie.

Organiseren en plannen

Wat de taak ook mag zijn: de ontwikkeling van een nieuwe pomp, het samenstellen van een machine, de organisatie van een beurs of de lancering van een nieuw product, met PRO.FILE wordt het managen van alle projectwerkzaamheden en -informatie overzichtelijk en gestructureerd.

Voor elke groep documenten kunnen specifieke kenmerken worden toegekend, hierdoor zijn de documenten in een later stadium eenvoudig terug te vinden.