PRO.FILE Import XL Microsoft office Excel importeren in PRO.FILE

“Snel en automatisch inbrengen van externe data”

Bedrijven ontvangen vaak data van derden zoals stuklijsten of tekeningen waar het van groot belang is dat deze op een gestructuurde manier gedocumenteerd worden in PRO. FILE. Handmatige invoer van deze gegevens vergt veel tijd en discipline. Speciaal voor dit doeleinde heeft PLM XpertCenter de Import XL ontwikkeld om documenten, stuklijsten en projecten automatisch in te voeren in PRO.FILE.

 Daarnaast hebben bedrijven hebben te maken met veel tijdsdruk bij de implementatie van een product data management systeem zoals PRO.FILE. Nieuwe orders vragen om een overzichtelijke en gestructureerde manier van werken maar geven ook weinig tijd om over te schakelen naar een nieuw systeem. Met de Import XL kunnen documenten, productstructuren en projecten automatisch worden ingevoerd in PRO.FILE.

De Import XL is specifiek ontworpen voor het importeren van bestanden en PRO.FILE objecten in PRO.FILE uit een Microsoft Excel file. De Microsoft Excel file bevat metadata over de betreffende objecten zoals classificatie, beschrijving en de bestandslocatie volgens een bepaalde opmaak. Een nieuwe import met behulp van de Import XL resulteert als zoals gewenst in een structuur in PRO.FILE met de bijbehorende bestanden.