Proces Management

Zet de processen en procedures in uw organisatie om in beheersbare workflows en gereguleerde processtappen. Met PRO.FILE Proces management heeft u toegang tot alle sjablonen, formulieren, inkomende documenten en CAD- modellen die u nodig heeft bij het begin van een proces. Alle data is vanaf het begin tot het eind van het proces direct beschikbaar en met de Escalatie Management functionaliteit blijft er geen taak onvoltooid.

Process01

PRO.FILE Proces Management geeft u overzicht omdat alle processen in kaart zijn gebracht. Het proces wordt, met inzet van Microsoft Visio, in een stroomschema getoond waardoor het voor de gebruiker makkelijker is om de logisitiek van het proces te volgen.

PRO.FILE Proces Management geeft u grip op uw bedrijfsprocessen en maakt het makkleijk om te voldoen aan geldende voorschriften en normen.

Uw voordelen : transparantie in uw bedrijfsprocessen en in voorschriften, normen en wet-en regelgeving, verbetering van de levertijden in uw projecten, de mogelijkheid om gereglementeerde markten te bedienen.