Check-in, Check-out

PRO.FILE gebruikt intelligente ‘Check-in’ en ‘Check-out’ functionaliteiten die verzekeren dat CAD-modellen en documenten niet gelijktijdig door meerdere personen worden gewijzigd. Problemen die ontstaan doordat wijzigingen worden overschreven door medewerkers die tegelijkertijd aan hetzelfde bestand werken komen niet meer voor.

documenten mappen

Wijzigingen in een document of een CAD-model worden opgenomen in een change-log zodat er inzage is in wat de wijziging is en wanneer en door wie de wijziging is doorgevoerd.

Uw voordelen: volledig inzicht in wijzigingen, bereiken van de hoogste kwaliteit en snelle doorlooptijden door het vermijden van onnodige wijzigingen