Brancheoplossingen

PRO.FILE is de keuze van veel bedrijven /branches in de maakindustrie. Met name in scheepsbouw en bij offshore-, olie-en gas bedrijven , automotive toeleveranciers en mechanical-en plant engineering.

 • Met name de proces-en workflow management oplossing in PRO.FILE is zeer geschikt voor deze bedrijven in de maakindustrie. De module voorziet namelijk in een waardevolle ondersteuning in hun goedkeuringsproces en change management. De oplossing verzekerd conformiteit met de standaard normen zoals DIN ISO 9001 en de richtlijnen voor machines en medische apparatuur.
 • Toenemende internationale concurrentie, hogere kwaliteitseisen, levertijden die onder druk staan, het zijn de voornaamste redenen voor de toenemende aandacht voor IT-oplossingen die Product Lifecycle Management en beheersbaarheid van projecten ondersteunen.
 • Deze uitdagingen zijn in alle industrieën en alle branches merkbaar. In de diverse branches zijn er wel verschillende aanjagers en nuances.
 • PRO.FILE ondersteunt organisaties bij het significant verbeteren van de productiviteit in het ontwikkelingsproces. PRO.FILE is de afdeling overschrijdende oplossing waarmee de efficiëntie door de gehele organisatie toeneemt en zodoende een sterk verbeterd rendement oplevert. Ook bedrijven in de keten van de organisatie zijn met PRO.FILE betrokken in projecten en processen. PRO.FILE helpt organisaties met het realiseren van hun doelstellingen om zodoende competitief te blijven en kwaliteit te borgen.
 • PRO.FILE kan worden ingericht en afgestemd op een specifiek product en/of de ontwikkelingsafdeling. De beschikbare ‘Best Practices’ maakt de software snel operationeel voor een organisatie in een branche. De keuze voor PRO.FILE brengt een optimalisatie van het product ontwikkelingsproces met zich mee. De toegevoegde waarde van PRO.FILE bestaat uit een slimme combinatie van functionaliteiten, modules en workflow ondersteuning. Het maakt samenwerking over meerdere geografische locaties mogelijk, evenals een hoge efficiëntie in het databeheer en archivering.

Branches

1. Aero(space)

In de lucht- en ruimtevaart gelden zeer hoge kwaliteitseisen.
Er zijn veel product en project gerelateerde documenten in omloop. Traceerbaarheid, versiebeheer en sluitende processen voor wijzigingen (ECR, ECO en ECN's) zijn belangrijk. Naast normen zijn ook kwaliteitseisen (ISO) in de luchtvaart branche van toepassing. Rapportage in de vorm van NCR (Non-Conformance)FMEA zijn van belang. Voor projecten is vaak van toepassing dat slechts een deel van een team daaraan werkt. Daarom is het van belang autorisatie en rollen in projecten goed te kunnen organiseren. Verwerking van orders vraagt om een integraal beheer van technische data in het primaire proces. Samenwerking in de keten van opdrachtgevers en toeleveranciers komt veelvuldig voor. Omdat de opdrachtgevers vaak verschillende CAD systemen gebruiken zullen de (toe)leveranciers ook met deze data om moeten kunnen gaan.

 

PRO.FILE is in staat data in het hele primaire proces te beheren en is uitstekend geschikt om data uit meerdere CAD systemen te beheren. PRO.FILE verhoogt de samenwerking (van meerdere lokaties) door de juiste informatie naar belanghebbenden op het juiste moment te ontsluiten. PRO.FILE is een open en toegankelijk systeem waarin de verschillende (wijzigings)processen kunnen worden afgehandeld.

 • PRO.FILE is in staat data in het hele primaire proces te beheren en is uitstekend geschikt om data uit meerdere CAD systemen te beheren.
 • PRO.FILE verhoogt de samenwerking (van meerdere lokaties) door de juiste informatie naar belanghebbenden op het juiste moment te ontsluiten.
 • PRO.FILE is een open en toegankelijk systeem waarin de verschillende (wijzigings)processen kunnen worden afgehandeld.

 

“Timco Aerosystems, BAE Systems Aerospace & Defense, Qinetic Space, Fatigue Technology, Mecaplex”

(Aero)space - Deze PRO.FILE gebruikers gingen u voor

Lees het hele verhaal

2. Automotive

Binnen de Automobielbranche gelden hoge kwaliteitseisen.
Er moet aan normen zoals ISO/TS 16949 worden voldaan. De doelstelling van de ISO/TS 16949 is het stimuleren van continu verbeteren, minimaliseren van de variatie, reduceren van de verspillingen en het voorkomen van fouten. Ook kenmerkend is de hoge mate van samenwerking tussen opdrachtgevers en leveranciers in deze internationale markt. Vaak worden leveranciers vroeg in het proces betrokken en moeten een groot aantal wijzigingen gedurende het proces tot uiteindelijke levering worden verwerkt. Achteraf moet het volledige wijzigingsproces traceerbaar zijn. Verwerking van orders vraagt om een integraal beheer van technische data in het primaire proces. Omdat de opdrachtgevers vaak verschillende CAD systemen gebruiken zullen de (toe)leveranciers ook met deze data om moeten kunnen gaan.

 

PRO.FILE als oplossing:

 • PRO.FILE is in staat zowel de communicatie in projecten te kanaliseren als technische data die ontstaat gedurende het verwerken van de opdracht in het primaire proces.
 • Versies en status beheer van de CAD data en afgeleide productstructuren uit meerdere CAD systemen is met de hoogwaardige CAD integraties van PRO.FILE op eenduidige wijze te beheersen.
 • PRO.FILE verhoogt de samenwerking door de juiste informatie naar belanghebbenden op het juiste moment te ontsluiten.
 • PRO.FILE is een open en toegankelijk systeem waarin de verschillende (wijzigings)processen eventueel klant specifiek kunnen worden afgehandeld.

 

 

“Orlaco, Bons & Evers, VMI Holland, ESTEPE, Mubea, Victor Reinz, Kuka - LSW, Greif Velox, Hobby, Jost, Westfalia, Allgaier Automotive, IMS:gear”

Automotive - Deze PRO.FILE gebruikers gingen u voor

Lees het hele verhaal

3. Bouw

In de bouw en bouwtoelevering is er een duidelijke vraag naar energiezuinig en duurzaam bouwen. Om die reden is veel aandacht een noodzaak voor innovatie. Het is dus zaak om goed en snel in te kunnen spelen uit de vragen uit de markt. Goed Product Data Management is in de productontwikkeling essentieel.

In bouw en civiele projecten is het essentieel dat er centrale opslag en correcte ontsluiting is van informatie naar alle betrokken partijen. Medewerkers in het veld, opdrachtgevers en onderaannemers moeten over de juiste/actuele informatie kunnen beschikken.

PRO.FILE als oplossing:

 • PRO.FILE is in staat Product data en alle aanverwante data/documenten als constructiedossier te beheren.
 • Productvarianten zijn eenvoudig gemaakt met behoud van de juiste structuur en met uitsluiting van kopieën.
 • Met PRO.FILE kunnen documenten en sets van documenten uitstekend worden beheerd.
 • PRO.FILE faciliteert de ondersteuning van de informatiestromen in projecten met de verzendlijst (transmittal) functionaliteit en PROOM als Cloud platform voor samenwerking aan documenten en tekeningen.

 

“Gouda Refractories , Buva rationele bouwproducten , Itho-daalderop , Grohe, Schmidlin , Holcim, Westfalia”

Bouw - Deze PRO.FILE gebruikers gingen u voor

Lees het hele verhaal

4. Energie- en nutsbedrijven, procesindustrie en vervoer

Zowel energie- en nutsdrijven als fabrieksinstallaties en transport- en vervoersbedrijven hebben te maken met strenge eisen en wetgeving met betrekking tot onderhoud en veiligheid. Een belangrijk aspect is dat alle documentatie en de informatie over de status van het onderhoud van deze installaties actueel en betrouwbaar is. De uitvoering van het onderhoud en de aanpassing van de installatie dient ook volgbaar te zijn met vastlegging van de onderhoudshistorie. Het slim kunnen omgaan met alle documentstromen gekoppeld aan onderhoudsplanningen is om die reden essentieel.

PRO.FILE als oplossing:

 • Met PRO.FILE kunnen technische documenten zoals tekeningen en aanverwante data worden beheerd.
 • De historie van een object en alle beschrijvende data wordt vastgelegd bij iedere aanpassing die wordt gedaan.
 • Met taken en processen kunnen werkzaamheden aan installaties in tijd worden gepland en zijn de benodigde documenten direct beschikbaar.
 • PRO.FILE kent meerdere mogelijkheden om op een hoog niveau te koppelen aan andere bedrijfsapplicaties zoals SAP en anderen. 

“EnBW, SCA, Nedtrain R&O, Vattenfall, Bremenports, EKZ, Taprogge, Northern Power Systems, EMDE industry, IVG Carverns, Lisega, EWZ (Energie Werke Zürich), AVU”

Energie- en nutsbedrijven, procesindustrie en vervoer - Deze PRO.FILE gebruikers gingen u voor

Lees het hele verhaal

5. Machine- en Apparatenbouw

Machinebouwers maken een grote diversiteit aan (delen van) machines en apparaten. Complexiteit is te vinden in de varianten en de combinaties van disciplines besturingen, software en mechanisch. Vaak is het afzetgebied wereldwijd en vindt ook meer (delen) van de productie en samenbouw van de machine in andere locaties dicht bij lokale markten in het buitenland plaats. De spagaat tussen standaard onderdelen, modules en klant specifieke wensen gekoppeld aan de druk op de levertijd is altijd aanwezig. Herhalingsorders zouden eenvoudig uitgevoerd moeten worden echter is dat niet altijd de praktijk. Belangrijk voor een correcte uitvoering van een order is de aansluiting van de creatieve processen (o.a. engineering) op de logistieke processen. In het totaalconcept speelt service een steeds grotere rol, waarbij de klant een probleemloze afhandeling van spareparts leveringen verwacht. Dit vereist veel van het configuratie beheer van as-built/ as-serviced machines.

PRO.FILE als oplossing

 •  PRO.FILE ondersteunt Systems engineering en brengt besturingen (E-CAD) en mechanica (M-CAD) samen in een beheer systeem, waardoor mechatronisch complexe ontwikkelingen beter beheersbaar worden.
 •  Het PRO.FILE Classificatie mechanisme maakt het mogelijk om componenten, modules en complete machines op basis van functie op te slaan en her te gebruiken. Gevolg: hoge mate van standaardisatie en hoog hergebruik.
 • Wijzigingsprocessen worden met behulp van PRO.FILE Proces management beheerst uitgevoerd. Wijzigingen zijn onder controle.
 •  PRO.FILE is in staat data in het hele primaire proces integraal te beheren (van verkoop tot service).
 •  PRO.FILE kent meerdere mogelijkheden om op een hoog niveau te koppelen aan andere bedrijfsapplicaties zoals ERP systemen. Aansturen van de logistiek is in een veel vroeger stadium mogelijk (van belang bij o.a. long-lead items).
 •  Met PRO.FILE is een herhalingsorder met gebruikmaking van de laatste versies en revisies in record tijd gerealiseerd.

                

“DeMaCo Holland, Palfinger Neddeck, Paradigm technologies, Schilt Engineering, IAI industrial systems, Marvu foodprocessing equipment, Fella, AGCO, SIAT s.p.a., Marchesini, Air Liquide Welding, GEA Grasso, Müller Martini, Hosokawa Alpine, Zeppelin Reimelt”

Machine- en Apparatenbouw - Deze PRO.FILE gebruikers gingen u voor

Lees het hele verhaal

6. Medisch

In de Medische sector is er sprake van veel wet- en regelgeving. Voor de leveranciers is het belangrijk om te voldoen aan de certificering van verschillende instanties. Om de Amerikaanse markt te kunnen bedienen is het noodzakelijk om te voldoen aan de richtlijnen van de FDA. Voortdurende innovatie en productontwikkeling zijn van belang. Traceerbaarheid van het ontstaan tot het wijzigen van een product of document is van belang om audits te doorstaan.

PRO.FILE als oplossing

 • PRO.FILE is gereedschap waarmee de productstructuren en aanverwante documenten kunnen worden beheerd en de juistheid geborgd.
 • De bedrijfsprocessen voor de goedkeuring en verwerking van documenten kunnen door middel van taken worden afgehandeld met voortdurend inzicht in de actuele stand van zaken.
 • PRO.FILE Multiple sign-off wordt ondersteund en kan iedere validatie behoefte faciliteren.
 • Bedrijfsbrede documentstromen met commerciële, technische en kwaliteit informatie kunnen via document classificatie op een eenduidige manier worden gerubriceerd en gearchiveerd.

“Technomed Europe, Elma, Fresenius Medical, Dürr Dental, Gambro, Romaco, Ulrich Medical, Varian Medical Systems”

Medisch - Deze PRO.FILE gebruikers gingen u voor

Lees het hele verhaal

7. Olie, Gas en offshore

De olie en gas toelevering kenmerkt zich door de aandacht voor veiligheid. Het behalen, registeren en bijhouden van certificaten is van het hoogste belang. De spagaat tussen bouwen op basis van standaard onderdelen en modulen versus de klant specifieke wensen gekoppeld aan de druk op de levertijd is altijd aanwezig. Belangrijk voor een juiste orderverwerking is de aansluiting van de creatieve processen (CAD/ Engineering) op de logistiek (ERP). In het totaalconcept speelt service een steeds grotere rol. Verder zijn de afnemers in olie en gas veelal grote veeleisende partijen die hoge eisen stellen aan de levering van documentatie en communicatie in projecten. Het leveren van de juiste deliverables op overeengekomen momenten vergt veel van het projectteam en de organisatie.

PRO.FILE als oplossing

 • Met PRO.FILE is niet alleen de Engineering data op orde, ook Document Control en beheer van het project wordt met PRO.FILE afgedekt.
 •  De in PRO.FILE voorzien functionaliteit om voor het aanmaken en verzenden van Verzendlijsten (transmittals) en het bijhouden hiervan in documentlijsten wordt integraal door PRO.FILE gegeneerd en beheerd.
 • PRO.FILE is in staat data in het hele primaire proces te integraal beheren (van verkoop tot service).
 • PRO.FILE kent meerdere mogelijkheden om op een hoog niveau te koppelen aan andere bedrijfsapplicaties zoals CAD, ERP, Email en het web.

 

Olie, Gas en offshore - Deze PRO.FILE gebruikers gingen u voor

“Mokveld Valves, Paradigm Oil Technologies, Bennex, WIKA”

Olie, Gas en offshore - Deze PRO.FILE gebruikers gingen u voor

Lees het hele verhaal

8. Scheepsbouw, offshore en toelever industrie

De scheepsbouw is een internationale markt, waarin wereldwijd partijen met elkaar werken aan de realisatie van een bouwnummer. Tijdens het ontwerp en de bouw zijn veel verschillende partijen betrokken die ieder behoefte hebben aan actuele informatie op het juiste moment. De grote hoeveelheden documenten in deze projecten maakt het verspreiden en delen van documenten en tekeningen tot een uitdagende taak waar projectleiders en documentcontrollers veel tijd aan moeten besteden. Keuringsinstanties (notified bodies) zijn betrokken bij verificatie en certificatie en dienen te worden voorzien van de juiste certificaten bij materialen, lassen, e.a.

Het ontwerp en de engineering van schepen omvat alle denkbare disciplines die nauw met elkaar dienen samen te werken met gebruikmaking van elkaarsgegevens. Om rendement vol schepen te kunnen bouwen is het noodzakelijk om vanuit standaard schepen nieuwe bouwnummers te realiseren. Daarbij is het van belang om wijzigingen tot een minimum te beperken en het communiceren en valideren van de wijziging snel te kunnen doorvoeren. Belangrijk voor een juiste orderverwerking is de aansluiting van de creatieve processen (CAD/ Engineering) op de logistiek (ERP).

PRO.FILE als oplossing

 • PRO.FILE ondersteunt Smart Customization waardoor schepen voor een groot deel Configure to Order gebouwd kan worden.
 • PRO.FILE is in staat data in het hele primaire proces integraal beheren (van verkoop tot service). Het ontsluiten van informatie met meerdere partijen (Document Control) vormt daarbij een kernkwaliteit.
 • PRO.FILE is voorzien van de functionaliteit voor het aanmaken en verzenden van Verzendlijsten (transmittals) en het bijhouden hiervan in documentlijsten wordt integraal door PRO.FILE gegeneerd en beheerd.
 • Met de project planningsmogelijkheden van PRO.FILE kunnen milestones in de realisatie van het project worden bewaakt en is inzichtelijk wat de status is van het project.

“Damen Shipyards Bergum, IHC Systems, IHC Drive & Automation, Palfinger Neddeck, Imtech, Becker Marine Systems, Abeking & Rasmussen, Nordic Yard”

Scheepsbouw, offshore en toelever industrie - Deze PRO.FILE gebruikers gingen u voor

Lees het hele verhaal

9. Toeleveranciers

Toeleveranciers (System Suppliers) hebben vaak een zeer directe relatie tot hun klanten. In de projecten geldt dat zij voortdurend moeten anticiperen op wijzigingen die tijdens de afloop van het project nog binnenkomen. Veelal levert de OEM klant al diverse gegevens aan in de vorm van tekeningen, modellen en stuklijsten. De binnenkomende data is zeer divers en moet op de juiste manier verwerkt kunnen worden en voorbereid voor de product realisatie in de eigen organisatie.

Vastlegging van afspraken en condities, vertaald in procedures om deze afspraken te ondersteunen, zijn van belang om duidelijkheid en verantwoordelijkheid tussen partijen te borgen.

PRO.FILE als oplossing:

 • PRO.FILE is in staat data in het hele primaire proces te beheren en is uitstekend geschikt om data uit verschillende bronnen en meerdere CAD systemen te beheren.
 • Versies en status beheer van de CAD data en afgeleide productstructuren uit meerdere CAD systemen is met de hoogwaardige CAD integraties van PRO.FILE op eenduidige wijze te beheersen.
 • PRO.FILE verhoogt de samenwerking (van meerdere lokaties) door de juiste informatie naar belanghebbenden op het juiste moment te ontsluiten.
 • PRO.FILE is een open en toegankelijk systeem waarin de verschillende (wijzigings)processen kunnen worden afgehandeld.

“Exerion, Bons & Evers, Technotrans, Carbotech, Alutec, Allgaier, BDT, Ceramtec, INA Drives & Mechatronics (IDAM), eao AG, Kapsch CarrierCom, Mayr power transmission, Vossloh Kiepe”

Toeleveranciers - Deze PRO.FILE gebruikers gingen u voor

Lees het hele verhaal