Tips & Tricks

Bij Tips & Tricks vindt u zinvolle en actuele PRO.FILE informatie. Deze Customer Knowledge Transfer Items hebben wij met u gedeeld door middel van onze Nieuwsbrief.

TIPS & TRICKS m.b.t. WINDOWS CLIENT**

* Filteren in selectie

In PRO.FILE 8.7 is er een aanpassing gedaan aan de lijst voor de selectie van gebruikers en voor kruistabellen. Het is nu mogelijk te filteren op de waarden die in de kolommen van de lijst staan. Dit filter is te vergelijken met het filter op de lijstweergave in PRO.FILE. Dat filter is al langer beschikbaar en is in een eerdere editie van de nieuwsbrief onder de aandacht gebracht.

* Clean up Jobs

In de Management console op de jobserver is het mogelijk om oude NDF jobs eenvoudig op te schonen, zonder dat je iedere pagina in de Job monitor langs hoeft. Hiervoor kan men via de rechtermuisknop bijvoorbeeld alle finished jobs verwijderen die in een bepaalde groep zitten en ouder zijn dan bijvoorbeeld een maand.

* Filter part search

Met de optie filter parts search in het tabblad Search in de Ribbon is het mogelijk om de opties die op deze afbeelding te zien zijn te kiezen. Zo kan men bijvoorbeeld selecteren dat men alleen artikelen wil vinden waar een Inventor CAD document aan gekoppeld is. Of als men op zoek is naar een samenstelling, dan worden er alleen parts gevonden waar andere parts aan gekoppeld zijn. Wanneer deze optie niet beschikbaar is in uw PRO.FILE omgeving, dan zal deze optie niet actief staan in de Management Console. Een Key User kan onder het kopje "Menu management/ Ribbons/ PartForm/ Search/ Options" het command "Filter parts search" via de rechtermuisknop activeren.

* Microsoft SQL Server

Microsoft heeft licentievoorwaarden met betrekking tot Microsoft SQL server aangepast. Dit heeft gevolgen voor gebruikers die een maintenance contract op SQL server hebben voor versies ouder dan Microsoft SQL 2014. Gebruikers die maintenance contract hebben, zullen na het upgraden van Microsoft SQL server 2012-R2 of eerder, opnieuw een maintenance contract moeten afsluiten. Dit kan bij Microsoft of via PLM Xpert, wanneer het bestaande contract al via PLM Xpert loopt. Dit maintenance contract dient afgesloten te worden binnen vier weken na het upgraden naar een hogere versie. Na deze periode is het niet mogelijk om nog een maintenance contract af te sluiten.

* Folders

Grote Projecten ordenen. In PRO.FILE 8.7 is er een nieuw object bijgekomen, het object "Folder" wordt geïntroduceerd. Het doel van dit object is het ordenen van documenten in een projectstructuur. Wanneer men de projectdocumenten wil tonen, dan moeten de objecten direct onder de projecten gelinkt zijn. Met een "Folder" is het mogelijk een structuur aan te brengen, waarbij de objecten aan de folder zijn gelinkt en vervolgens op de achtergrond direct gekoppeld aan het achterliggende project, zodat ze bij elkaar getoond kunnen worden. Ook kunnen folders geconfigureerd om documentkaarten automatisch in te vullen. Voorbeeld: Als er een (grote) hoeveelheid fotos zijn genomen die bij een project horen, dan kan er een map aangemaakt worden met de gegevens die bij die foto's horen. Bijvoorbeeld: "fotos van de oplevering". Alle fotos die dan in de folder gesleept worden krijgen dan de vooraf ingestelde metadata mee die in de folder is gedefinieerd.

Folderconfig.114413.png

* Categories

Tags in PRO.FILE. Het gebruik van tags om een object flexibel in groepen te verdelen is vanaf PRO.FILE 8.7 ook mogelijk. Het heet "Categories". Het kan zijn dat verschillende objecten eigenlijk bij meer groepen horen. Met categories kan men meerdere kenmerken tegelijk aangeven. Er kan vervolgens gezocht worden op een of meer van deze kenmerken. Zo kunnen alle objecten die hier aan voldoen gevonden worden. Een voorbeeld: Een artikel kan gerelateerd zijn aan een discipline, zoals mechanisch, elektrisch, hydraulisch. Nu zijn er artikelen die aan meerdere disciplines gerelateerd zijn. Met Categories kunnen deze disciplines als keuzelijst aangemaakt worden. Bij deze artikelen kunnen één of meerdere disciplines aangemerkt worden. Wanneer er naar de discipline hydraulisch gezocht wordt, worden ook de componenten gevonden, die zowel hydraulisch als mechanisch/elektrisch zijn gecategoriseerd.

Categories.113315.JPG

* Reference Fields

Veldwaarden overnemen van andere objecten. In PRO.FILE 8.7 zijn er nieuwe velden toegevoegd aan de verschillende objecten in de formdesigner. De Reference Fields zijn een nieuw veldtype. Deze velden worden gevuld met informatie uit een ander object door deze te koppelen. Bijvoorbeeld als een Reference Field op een document formulier is geconfigureerd om gekoppeld te worden met het veld "Customer" op het projectkaartje, dan wordt de waarde van het veld "Customer" gekopieerd naar het documentkaartje, zodra het document aan het project gekoppeld wordt. Het referentie veld bevat tevens een link naar het object waar het naar verwijst Op die manier kunnen neutrale templates waarvan de customer als variable voorkomt in het document eenvoudig en automatisch klantspecifiek gemaakt worden door het aan het project te linken.
Wanneer een dergelijk document aan twee verschillende projecten gekoppeld wordt, dan wordt het veld weer leeggehaald. De link blijft wel bestaan en verwijst naar de objecten waar het document aan gekoppeld is.

Referencefields.104029.JPG

* Iconen in de browser

Zo nu en dan komen er PRO.FILE gebruikers met de vraag wat de symbolen in de browser nu eigenlijk betekenen. De meest voorkomende zijn uiteraard wel duidelijk, maar soms wijken ze iets af van het icoon dat je zou verwachten. Om alle icoontjes te verklaren is er een overzicht opgesteld waar deze worden toegelicht.

Dit document is te vinden op onze website via deze link:

 

* Performance verbeteren

De volgorde van de tabs is van invloed op de snelheid van PRO.FILE. Als de Browser of een ander tabblad met een structuurweergave helemaal links in de rij staat, dan moet PRO.FILE bij de zoekactie meer informatie laden, omdat niet alleen het object wordt geladen, maar ook alle objecten die eraan gekoppeld zijn. Als een ander tabblad, waar geen structuur in te zien is zoals het formulier, of bijvoorbeeld de versies voor aan staat, dan zal het laden sneller gaan, omdat de structuur dan pas geladen wordt op het moment dat het betreffende blad geselecteerd wordt. Bij het wisselen van de selectie in de lijstweergave, zal het opbouw sneller gaan. Om dezelfde reden kan ingesteld worden hoe ver de structuur in de Bill of Material na een zoekactie uitgeklapt weergegeven wordt. Meestal wordt dit op 1 of 2 levels diep ingesteld. De leveldiepte is te configureren met de parameters te vinden in de manage console onder Configuration - Parameters - PRO.FILE - Bill of Materials - Editor en/of General.

* "Concept" status voor versies 

In de "In Work" status kan men een nieuwe versie maken. Hierdoor kan iemand een versie maken terwijl een collega daar niet van op de hoogte is. Hij zou dan een oude versie kunnen vrijgeven. Om dit te voorkomen is de oplossing om de rechten voor het bewerken van een PF object, en het versioneren ervan niet op één status toe te kennen. Als men een versie wil maken van een object met de status "In Work", dan zal hij de status moeten wijzigen naar deze nieuwe status bijvoorbeeld: "Concept". Hier kan niet bewerkt worden, maar wel geversioneerd. Als een tweede gebruiker dit object probeert te wijzigen, dan heeft hij daar niet de rechten voor. Ook kan hij deze niet vrijgeven. Doordat hij ziet dat de status in "Concept" staat, kan hij concluderen dat iemand een nieuwe versie heeft gemaakt.

 

 

* Filter in PRO.FILE

Wist u dat er sinds PRO.FILE versie 8.6 een mogelijkheid bestaat om kolommen te filteren op een manier die vergelijkbaar is aan het excel filter?

Als u in een lijstweergave op het trechter icoontje klikt, ontstaat er een extra regel waar u kunt filteren op de voorkomende waarden in de kolommen. (klik op de afbeelding om te zien hoe het er in PRO.FILE uit ziet)

 

* Meerdere regels selecteren in de browser:

Wist u dat het mogelijk is om in de browser meerdere regels te selecteren?
Een van de iconen in het browser menu heet: “Toggle between single and multiple selection”. Hiermee kunt u via een checkbox meerdere regels selecteren en vervolgens kunt u deze bijvoorbeeld in een lijst weergeven door via de rechtermuisknop op view te klikken.

  * Snel lijsten sorteren met 'Group this column:

Wannneer een zoekopdracht tot een groot aantal treffers leidt, kan er gegroepeerd worden op de inhoud van de kolommen. Ga via rechtermuisknop op de titel van de kolom staan, dan staat onderaan "Group this column". Dit kan handig zijn voor kolommen waar een beperkt aantal waarden in voorkomt, zoals bijvoorbeeld "created by". Met deze functie ontstaat een lijst met users die in de kolom voorkomen. Alle objecten die door dezelfde persoon zijn gemaakt, zijn dan gegroepeerd onder hetzelfde kopje.

* Openen van CAD modellen uit PRO.FILE

In PRO.FILE 8.7 is het mogelijk om CAD documenten direct uit PRO.FILE te openen. Waar, bij eerdere PF versies de melding "Please use the CAD integration" te voorschijn kwam, wordt het document nu gewoon uitgecheckt en geopend in de betreffende CAD-applicatie. Hierbij is het wel aan te raden dat het programma om het document te displayen (alleen om te bekijken), een ander programma is dan de CAD-applicatie waar het document ook bewerkt wordt. Er zijn diverse (gratis) viewers beschikbaar, zoals Inventor View of eDrawings. Hierdoor is het tevens mogelijk dat niet-CADgebruikers toch de CAD bestanden kunnen bekijken.

 

 

 * Extend Favorites

Bij een statische favorite, dus niet een verwijzing naar een zoekopdracht, maar naar een specifiek object of selectie objecten, is het mogelijk om de lijst aan te vullen met behulp van de knop "Extend". Ga op een ander object staan die aan de favoriet toegevoegd moet worden. (uiteraard wel hetzelfde soort object). Klik op copy, en vervolgens op de favoriet op "Extend". Als u daarna op de favoriet dubbelklikt, zal het object aan de lijst zijn toegevoegd. Op dezelfde wijze kan er een object uit de lijst worden verwijderd met "Reduce". Deze functie zal altijd naar dezelfde versie of revisie blijven verwijzen.

Naast Extend en Reduce is ook de optie met "visible versions" beschikbaar. Gebruikt u de optie met "visible versions", dan zal de laatste versie of revisie van het gekoen document of artikel getoond worden, welke voor deze gebruiker inzichtelijk is. Met Reduce (visible versions) wordt het kenmerk latest versions verwijderd.