EPLAN - PRO.FILE connector

Product Nieuws | 14 maart 2017

Na een intensieve periode van ontwikkelen, komen EPLAN en PRO.FILE met een solide integratie tussen Eplan en PRO.FILE. Het integreren van E-CAD met PDM en/of PLM is bij een toenemend aantal bedrijven een uitdaging waar zij een oplossing voor zoeken. Er zijn vergevorderde plannen om hier invulling aan te geven met een speciale ECAD PLM kennissessie.

Eplan-PROFILE-connector

Ontdek de meerwaarde van de EPLAN - PRO.FILE connector:
• Tijd en kostenbesparing: Uitgebreide database waar organiseren en vinden van data wel heel eenvoudig wordt
• Hoogwaardige integratie: alle EPLAN objecten worden onderdeel van de werkprocessen en Product Lifecycle
• Geen dubbelingen: toename van hergebruik waarbij er wordt gewerkt met referenties (links) in plaats van duplicaten
• Betrouwbare gegevens: de meta(master)data van componenten/artikelen is altijd automatisch synchroon en actueel met de stand van zaken in PLM en ERP
• Automatisering: Stuklijsten, verbindingslijsten, schema-tekeningen zijn bij vrijgave in PLM
• Transparantie: Alle informatie voor alle afdelingen beschikbaar

Een antwoord op uitdagingen
Wellicht leeft bij uw organisatie al jarenlang de behoefte aan het integreren van besturingsschema's met de bedrijfsbrede processen?
Loopt u in uw organisatie aan tegen verkeerde versies en revisies van uw schema's, tekeningen, datasheets, klemmen- en verbindingslijsten? Zitten er fouten in de handmatig ingevoerde stuklijsten? Komen longlead items te laat beschikbaar voor inkoop?

De invulling van deze behoefte laat niet langer op zich wachten dankzij de koppeling tussen Eplan en het PDM/PLM systeem PRO.FILE.

Met PRO.FILE wordt er bedrijfsbreed gewerkt met revisie/ versiebeheer, zo werkt iedereen met laatste tekeningen en schema's. U kunt bijvoorbeeld sneller data vinden en met meerdere medewerkers tegelijk werken aan projecten. PRO.FILE is namelijk hét PLM antwoord op het beheer van uw documentstromen en productdata. PLM Xpert gaat graag de uitdagingen aan binnen het beheer van data van bedrijven in de elektronische maakindustrie.

Al enthousiast geworden over de koppeling? PRO.FILE kan nog veel meer samen met Eplan.

De EPLAN - PRO.FILE connector biedt een gestandaardiseerde integratie van de electrische engineering in de PLM omgeving van PRO.FILE

Het resultaat is een naadloze werkstroom op het gebied van onderdelen en stuklijstenbeheer, als ook het beheer van de product- en projectgegevens tijdens de gehele levenscsyclus. Het openen, opslaan en herzien van gegevens in projecten wordt vanuit PRO.FILE gecöordineerd. Belangrijk voor de engineer is dat het stuklijstbeheer een consequent samenspel is met PRO.FILE. Stuklijsten, maar ook de productie documenten, worden automatisch aangemaakt en opgeslagen in PRO.FILE. Voor elektro engineers van groot belang: ook catalogus onderdelen en de classificatie kunnen bidirectioneel synchroniseren. Dit zorgt voor een uniforme kwaliteit van de artikel stamgegevens van de elektrische componenten. De verificatie en het beheer van rechten is voorzien in de EPLAN - PRO.FILE Connector. Gestandaardiseerde, bedrijfsspecifieke vrijgave processen dragen zorg voor een​​ efficiënte workflow.
Consistente gegevens in het proces van productontwikkeling zijn de basis voor procesveiligheid, productkwaliteit en interdisciplinaire samenwerking in de gehele productlevenscyclus.

 

E-CAD – PLM kennissessie
Wij zijn van plan om daar invulling aan te geven met een speciale E-CAD – PLM kennissessie. Er is nog geen datum te noemen, maar wij zijn inmiddels wel bezig met de voorbereidingen. Wij betrekken u hier graag bij.

Uw input is gewenst - doe mee aan de questionnaireQuestionnaire
Om een passende agenda samen te stellen met de onderwerpen die u interesseren, vragen wij uw medewerking aan de enquête. Daarmee verwachten wij de E-CAD – PLM kennissessie nog beter op uw vragen en behoeftes te kunnen afstemmen.

Via de link kunt u de questionnaire invullen en eventueel voor-registeren voor de E-CAD – PLM kennissessie. U wordt dan wanneer de datum van de E-CAD – PLM kennissessie is gepland als eerste in de gelegenheid gesteld om daadwerkelijk deel te nemen.

Het invullen vraagt circa 5 minuten van uw tijd.

Neem deel aan de questionnaire via deze link en geef aan dat u via voor-registratie als eerste wordt uitgenodigd voor de E-CAD - PLM kennissessie.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Deel dit bericht

Nieuws en Agenda overzicht