Terugblik op het PRO.FILE User Event 2016

13/11/2016
  • Bedrijfs Nieuws

Op de derde dinsdag van september vond in Rotterdam het Pro.file User Event 2016 plaats in de Euromast. CAD-Magazine sprak met Hugo Botter van PLM Xpert over de nieuwe softwarereleases en het belang van het thema Simplexity voor de toekomst van PLM.

user-event-2016-breakout

Simplexity meets PLM

Een veel gehoorde term tijdens het Pro.file User Event 2016 was Simplexity. Botter legt uit wat dit woord precies betekent: “De ontwikkeling van veel producten is momenteel vaak tweeledig. Aan de ene kant wordt er gedacht aan de gebruiker en aan de andere kant aan het uitbreiden van de mogelijkheden die het product biedt. Deze ontwikkelingen zijn terug te vinden in dagelijkse gebruiksvoorwerpen als auto’s en consumentenelektronica, waar de mogelijkheden en functies toenemen en tegelijk de bediening eenvoudiger wordt. Complex en simpel gaan daarmee hand in hand, vandaar de term Simplexity.”
Met de opkomst van Industry 4.0, waarbij data en processen met elkaar zijn verbonden, wordt het beheergedeelte steeds belangrijker voor producenten, zo stelt Botter. Dat geldt niet alleen voor fabrikanten van fysieke producten, maar ook voor de leveranciers van bedrijfssoftware als PDM, PLM en ERP. “Wij denken dat de belangrijkste uitdaging voor de ontwikkelaars van PLM-software bestaat uit het beheersbaar en gebruiksvriendelijk houden van hun programmatuur. Een PLM-oplossing moet complexiteit kunnen beheren zonder dat de software zelf complex wordt, dat is de ware betekenis van Simplexity.”

Van deeloplossing naar integraal systeem

Op het Pro.file User Event waren zo’n vijftig genodigden aanwezig, voornamelijk klanten van PLM Xpert, zoals Nijhuis Water Tech­nology, Mokveld Valves, IAI industrial systems, Demaco en Marvu, verder enkele serieus geïnteresseerden die zich oriënteren op de PLM-markt en de voorkeur voor Pro.file al hebben laten blijken. Hoewel er steeds meer bedrijven kijken naar de mogelijkheden van PLM, is die groep in de ogen van Botter nog veel te klein. “Te veel bedrijven lijken een beetje in het luchtledige te zweven als het aankomt op datamanagement. Een stukje visie laat staan een strategie ontbreekt. Om te beginnen zijn er nog steeds ondernemingen die helemaal geen ondersteunende software gebruiken, wat natuurlijk een bedenkelijke zaak is. Daarnaast is er ook nog een grote groep bedrijven die wel hebben geïnvesteerd in software, maar dat alleen op afdelingsniveau hebben gedaan. Wie met een ICT-bril naar zo’n bedrijf kijkt, ziet een lappendeken van oplossingen die weliswaar allemaal deelproblemen aanpakken, maar waar geen samenhang in zit en overdracht van gegevens nog steeds houtje-touwtje plaatsvindt. Dat is een gemiste kans en die kans kan alleen worden benut als er gekeken wordt naar een bedrijfsbrede oplossing. Dat betekent dus dat het management van een bedrijf dit op moet pakken en ik denk dan ook dat het van groot belang is dat de bewustwording op directieniveau groter wordt. Als ik het vergelijk met Duitse bedrijven liggen de Nederlandse ondernemers echt flink achter. In een land dat zich beroept op zijn kenniseconomie zou de maakindustrie het beheersen van kennis beter geregeld moeten hebben. Daarbij is het geen ‘nice to have’ maar een ‘must have’ wanneer je het bekijkt vanuit een concurrentiepositie.”

Product Data Backbone

Het belangrijkste kenmerk van een goed PLM-systeem is volgens Botter de mogelijkheid om alle informatie binnen een bedrijf te kunnen beheren en inzien via een centrale bron. Dat betekent niet dat alle informatie in één enkel systeem moet worden ondergebracht. “Als elke informatiebron zijn eigen applicatie nodig heeft, is het lastig om het bedrijfsproces te verbeteren, omdat het lastig is om informatie bij elkaar te brengen. Wanneer alle data echter in één systeem worden ondergebracht, wordt het systeem te complex, omdat alle werknemers hun eigen bewerkingen moeten kunnen uitvoeren met de eigen toepassing. Het beste is dus een open systeem van waaruit de data van alle systemen wel te benaderen zijn en waarbij de medewerkers in hun eigen omgeving werken. Wij noemen dat de Product - Data - Backbone. Zo zien wij veel toegevoegde waarde bij hoogwaardige integratie tussen PLM en ERP, mits deze systemen op gebruiksniveau wel gescheiden blijven, met het oog op Simplexity.”
Het zal geen verbazing wekken dat de software die besproken werd op het Pro.file User Event ook voldoet aan de omschrijving die Botter geeft. Raimund Schlotmann, CEO van Pro.file-ontwikkelaar Procad, presenteerde Pro.file next, een volledig nieuw ontwikkelde Pro.file-software-generatie met de filosofie van Simplexity als leidraad. Deze software is gebouwd op de modernste en toekomstgerichte ICT-technieken en is bijvoorbeeld open voor het werken met verschillende (eigen) apps. Boven­dien is deze generatie programmatuur IT-matig niet alleen goed te koppelen aan ERP, maar is het ook open voor het uitwisselen van allerlei andere data-genererende bedrijfsapplicaties. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de op handen zijnde nieuwe release van Pro.file, versie 8.7, en de mogelijkheden van het geïntegreerde uitwisselingsplatform voor projectdata: Proom 3.0. Ook werd er stilgestaan bij de mogelijkheden van Pro.ceed als Pro.file-module voor het beheersen van kritische processen.

Lees het gehele artikel op CADMagazine.nl